Nekustamais īpašums atrodas Rīgas pilsētas centra daļā, kvartālā ko iereboežo Kr.Valdemārā, Zaubes, Vesetas un sporta iela.

Apskatāmās Rīgas pilsētas daļas apkārtējo apbūvi veido 20.gs. sākumā un vidus daļā celtās daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojāmās ēkas, kas mijās ar vietējas infrastruktūŗas un sabiedriska rakstura objektiem.
Daudzīvokļu ēkas pamatā ir 4-6 stāvu mūra konstrukcijas dzīvojamie nami.

Apkārtējos kvartālos ievietotas skolas, pakalpojumus sniedzoši uzņēmumi, administratīvās ēkas, kā arī "Arēna Rīga" un a/s "Rietumu Banka" ēka.

Piebraukšana pie objekta nodrišināta pa Zaubes ielu. Zaubes iela ir neliela vietējas nozīmes ieliņa.
Autotransporta plūsma ielā vidējas intensitātes, gājēju plūsma neliela.
Objkets tieši pieguļ ielai, tādēļ iebrauksana tājā ir ērta.

Zaubes iela klāta ar labas kvalitātes asfalta segumu. Autotransporta kustība organizēta vienā virzienā no Vesetas uz Zaubes ielu.
Ielas sānu malas aktīvi tiek izmantotas autotransporta stāvvietu vajadzībām. Autotransporta stāvvietu problēma šajā kvartālā ir ļoti aktuāla.

Nodrosīnājums ar sabiedrisko transportu kopumā ir labs - pa apkārtējām ielām kursē trolejbusu un autobusu līnijas, kas savieno pilsētas centra daļu ar citām pisētas daļām.

Tuvākā sabiedriskā transporta pieturvietas atrodas aptuveni 50m attālumā.

Zemes gabala raksturojums
īpašuma sastāvā ietilpst taisnstūra tuvas formas zemesgabals 998m2 platībā, kura reljefs ir līdzens.
Ar vienu īsāko malu (23.55 m garumā) tas pieguļ Zaubes ielai, ar abām garākajām ietiecas kvartālā.
Inženierkomunikāciju nodrošinājums labs - zemesgabalam ir centralizētu elektrotīklu, siltumtīklu, telekomunikāciju, dabas gāzes vada, ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievadi.
Teritorījā ir izbūvēta arī jauna notekūdeņu kanalizācijas sistēma un uzstādīts ārējs apgaismojums.
Zemes gabala konfigurācija ir piemērota esošās apbūves uzturēšanai.
Zemes gabala vidus daļā, paralēli ielai izvietota dzīvojamā ēka. Zemes gabala teritorija ir labiekārtota.
To klāj bruģēti celiņi un autostāvietu laukumi.
Zemes gabala daļā pie Zaubes ielas labiekārtots akmens dārzs.
Zmebes gabals no Zaubes ielas un apkārtējiem zemes gabalie ir norobežots ar jaunu metāla/ mūra konstrukcijas žogu un automātiski veramiem vārtiem.

Ēkas vispārējs apraksts un plānojums
Pēc iesniegtās iventarizācijas lietas konsttēts, ka ēka celta 1936 gadā. Ēka sakonēji ir jubusi 2-stāvu mūra dzīvojamā ēka, bet pēdējos gados tā ir pilnībā pārbūvēta un uzcelta pricipā jauna četrsāvu dzīvojamā ēka.
Ēka nav reģistrēta kā arhitektūŗas piemineklis. Ēkas ārējais veidols kopumā atturīgi vienkāršs, bez arhitektoniski dekoratīvu elementu rotājumiem.
Ēka ir atširīga no pakārtējās apbūves sava nelielā stāvu skaita un gaišā krasojuma dēļ.
Apkārtējo apbūvi veido 5-6 savu daudzīvokļu dzīvojamās ēkas, kuras ir savstarpēji bloģētas, dādējādi vrīstāvošs 4-stāvu nams ir būtiski atšķirīgs.
Apsekojot ēku nostatēts, ka ēkā ir pilnībā veikti rekonstrukcijas darbi, maniīti visi konstrutīvie elementi, izēniertehnisko komunikāciju tīkls.
Ēkas fasāde ir pilnībā pabeigta.
Nav veikti tikai iekšējāš apdares kekoratīvie darbi, nav uzstādītas iekšējāš kāpnes, durvis un sanitārtehniskās iekārtas.

Dzīvokļu apraksts
Ēkai ir divas iekšējās kāpņutelpas un vienas ārējās kāpnes. Dzīvoklis Nr. 1 un Nr. 2 izvietoti 1. un 2. stāvu līmenī.
Ieeja šajos dzīvokļos iespējama, gan no 1. stāva pagalma puses, gan no 2. stāva kāpņu telpas.
Līdzās šai kāpņu telpai 1.stāva līmenī atrodas pasardzes telpa un atsevišķas nelielas palīgtelpas.
Ieeja dzīvokļos Nr.3 un Nr.4 iespējama tikai pa ārējām kāpnēm un sekojoši no otras iekšējās kāpņu telpas, kas savieno ārējās kāpnes ar 3. stāva līmeni.
Ieeja šajos dzīvokļos trešā stāva līmenī.
Iekštelpu plānojumi dzīvokļos samērā līdzīgi:
Dzīvoklis Nr.1 un Nr. 2 - 1.līmenī atrodas virtuves telpa, halle ar iekšējām kāpnēm, pie kuras atrodas viens sanitārhigiēniskais mezgls un viena izolēta dzīvjamā istaba.
Šīs telpas šanu daļā izbūvēts sanitārhigiēniskais mezgls.
No halles ieeja dzīvojamās istabās(dzīvoklim Nr.3 - viena, dzīvoklim Nr.3 - divas). Dzīvoklim Nr.4 šajā līmenī pie dzīvojamās istabas ir lodžija.
Abiem dzīvokļiem līdzās virutves nišai ir neliels balkons.
4. līmenī dzīvoklim Nr.3 ap halli izvietotas trīs dzīvojamās istabas un dalīts sanitārhigiēniskais mezgls.
No vienas dzīvojamās istabas izeja uz lodžiju. Dzīvoklim Nr.4 ap halli izvietotas divas dzīvojamās istabas un pavienots sanitārhigiēniskais mezgls.
No vienas dzīvojamās istabas ieeja atsevišķā nodalītā telpā, kuru iespējams izmantot kā kabinetu, garderobi.

Ēkas telpu platības
Pēc iventarizācijas lietas: ēkas abūves laukums: 259.7m2, tilpums 3213 m3;
ēkas telpu kopējā platība ir 751.8m2, t.sk. dzīvokļos - 698.7m2, koplietošanas telpas - 35.1 m2.

Ēkas konsturtīvie pamatelementi
Ēkas konstrutīvie elementi, iekšējā padare un nodrišinājums ar inženierkomunikācijām.
Vizūālā apsekošana liecina, ka ēkas konstrutīvo elementu tehniskais stāvkolis kopumā ir teicams:
pamati - laukakmeņu mūris
arsienas un nesošās sienas - ķieģeļu mūra konstrukcijas, ārsienas siltinātas
ārējā apdare - krāsots apmetums
pārsegums - atjaunotas koka konstrukcijas, arī jaunas mētāla konstrucijas
jumta konstrukcija - koka un metāla konstrucija
jumta segums - gumijos jumta segums
lietus ūnes novadīšana no jumta - teknes un notekas no cinkotā skārda loksnēm
logailu pildījums dubults stiklojums atsevišķi veramās koka konstrukcijas vērtnēs
koplietošanas kāpnes - betona pakāpieni ar flizējumu, margas nav uzstādītas
iekšējās kāpnes - pagaidu koka konstrucijas
iekšējā apdare - dekoratīvā apdare nav veikta. Iekštelpas ar "Balto" apdari - sienas, griesti ģipškartona apdares plātņu pašuvusm, sagatavotas dekoratīvai apdarei; frīdas saplākšņa loksnes, betonējums.

Ārējie inženiertīkli:
Pieslēgums centralizētam pisētas elektroapgādes tīklam
pieslēgums centralizētiem pisētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem
pieslēgums centralizētam gāzes apgādes tīklam


Iekšējie inženiertīkli:

jauns apgaismojuma un kontaktu elektroapgādes tīkls
jauni iekšējie siltumapgādes tīkli(konvektora tipa sildelementi, katrā dzīvoklī uzstādīts idividuāls gāzes apkures katls)
jauni iekšejie ūdensvada un kanalizācijas tīkli
dabīgās ventilācijas kanali
iekšejie konuukāciju tīkli (internets, TV, domofona sistēma)
iekšējais gāzes apgādes tīkls

Pirmā stāva plāns
1stFloor

Trešā stāva plāns
3rdFloor